เชียงใหม่ ออกคำสั่งปิดสถานที่เสี่ยงเป็นการชั่วคราว เพิ่มอีก 2 แห่ง

เชียงใหม่ ออกคำสั่งปิดสถานที่เสี่ยงเป็นการชั่วคราว เพิ่มอีก 2 แห่ง

เชียงใหม่ ออกคำสั่งปิดสถานที่เสี่ยงเป็นการชั่วคราว เพิ่มอีก 2 แห่ง วันนี้ (22 ส.ค. 64) นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ได้ตรวจพบผู้ติดเชื้อโรคโควิด–19 ในห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิ้มเกียรติเจริญ ซึ่งตั้งอยู่ที่ บ้านแม่ขัก หมู่ที่ 5 ตำบลหางดง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่จึงได้มีมติ ออกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 123/2564 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงเป็นการชั่วคราว โดยให้ปิดห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิ้มเกียรติเจริญ เป็นเวลา 14 วัน จนถึงวันที่ 2 กันยายน 2564

นอกจากนี้จากการตรวจพบผู้ติดเชื้อโรคโควิด–19 ในบริษัทแซนส์ โซลูชั่น จำกัด เชียงใหม่ ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่จึงได้มีมติ ออกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 124/2564

เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงเป็นการชั่วคราว โดยให้ปิดบริษัทแซนส์ โซลูชั่น จำกัด เชียงใหม่ เป็นเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม ถึงวันที่ 4 กันยายน 2564 เพื่อให้การควบคุมและป้องกันโรคในพื้นที่ทั้ง 2 แห่ง เป็นไปด้วยความรวดเร็วและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

Leave a Reply