สโมสรไลออนส์เชียงใหม่ราชพฤกษ์ 310 – A 1 จัดกิจกรรมสะพานบุญ 4 กิจกรรม

สโมสรไลออนส์เชียงใหม่ราชพฤกษ์ 310 – A 1 จัดกิจกรรมสะพานบุญ 4 กิจกรรม

สโมสรไลออนส์เชียงใหม่ราชพฤกษ์ 310 – A 1 จัดกิจกรรมสะพานบุญ 4 กิจกรรม เมื่อวันเสาร์ ที่ 28 สิงหาคม 2564 สโมสรไลออนส์เชียงใหม่ราชพฤกษ์ 310 – A 1 นำโดยไลออน ปาฏิหาริย์ มังคลาภรณ์ นายกก่อตั้งสโมสรฯ จัดกิจกรรมสะพานบุญ โครงการ “พี่ไม่ลืมน้องบนดอยสูง”

กิจกรรม “พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน” มอบทุนการศึกษา นักเรียนดี แต่ฐานะยากจน ทุนละ 1,000 บาท จำนวน 20 ทุน เป็นเงิน จำนวน 20,000 บาท และกิจกรรม “อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม”

โดยมอบแทงค์น้ำ ความจุ 2,000 ลิตร จำนวน 3 ใบ เป็นเงินจำนวน 23,000 บาท (เพื่อบรรเทาภัยแล้ง เก็บกักน้ำไวใช้อุปโภค บริโภค ลดภาวะโลกร้อน), กิจกรรม “ส่งเสริมการอ่าน”

โดยมอบหนังสือ (ใหม่) ประกอบการเรียนการสอน (หมวดภาษาไทย,ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภูมิศาสตร์ และความรู้รอบตัวฯ) จำนวน 120 เล่ม เป็นเงินจำนวน 9,000 บาท, กิจกรรม “ส่งเสริมสุขลักษณะพลาอนามัย” มอบชักโครก จำนวน 1 ชุด เป็นเงินจำนวน 2,300 บาท

โดยมีนายสมจิตร ดวงใจไพรวัลย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางเปา ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะครู นักเรียน รับมอบ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมอญ (ตำบลสันกลาง) ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

Leave a Reply