การจัดตกแต่งบ้าน ยังไงให้น่าอยู่ ?

การจัดตกแต่งบ้าน ยังไงให้น่าอยู่ ?

การจัดตกแต่งบ้าน
การจัดตกแต่งบ้าน หมายถึง การจัด หรือการออกแบบต่างๆ ทั้งภายใน และภายนอก ของบ้าน เพื่อให้เป็นระเบียบ เรียบร้อย สวยงามน่าอยู่
หลักในการจัดตกแต่งบ้าน

สิ่งที่ ต้องคำนึงถึง ในการจัดตกแต่งบ้าน คือ เมื่อจัดตกแต่งแล้ว จะต้องมี ความสวยงาม และประหยัดค่าใช้จ่าย ในการตกแต่ง การดูแลรักษา และต้อง ตอบสนอง ความต้องการ ของสมาชิก ในครอบครัวด้วย

           ปัจจัยสำคัญที่ควรคำนึงถึง ได้แก่

 • ความสะดวกสบาย
  สำหรับ การจัดตกแต่งบ้าน ต้องคำนึงถึง ความสะดวก สบาย ในการทำกิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดส่วน รับประทานอาหาร ไว้ใกล้ๆ กับครอบครัว แบ่งพื้นที่ การทำงาน ให้เหมาะสม จัดเก็บเครื่องมือ ให้สะดวก ต่อการใช้งาน สามารถหยิบใช้ ได้สะดวกสบาย
 • ถูกสุขลักษณะ
  โดยจัดบ้าน ให้มี แสงสว่าง ให้เพียงพอ มีหน้าต่างมากพอ ที่จะ ระบายอากาศได้ ถังขยะ ต้องฝาปิด ให้มิดชิด ห้องน้ำสะอาด และไม่มีกลิ่นเหม็น ระบายกลิ่น ที่ไม่พึงประสงค์ และรักษาความสะอาด อย่างสม่ำเสมอ
 • ความปลอดภัย
  ต้องคำนึงถึง ความปลอดภัย โดยคำนึงถึง สิ่งต่างๆ ภายในบ้าน เช่น เลือกซื้อเครื่องเรือน ที่ไม่มีมุมแหลม หมั่นตรวจสอบ สายไฟ ปลั๊กไฟ ต้องอยู่สภาพดี  บันไดบ้าน ต้องแข็งแรง มีราวจับ ให้เกิดความมั่นคง ในขณะเดิน-ลง
 • ความสวยงาม
  ควรจะ จัดตกแต่งบ้าน โดยนำความรู้ ด้านศิลปะ มาใช้ เช่น การทาสีตกแต่งบ้าน ควรเลือก ให้เหมาะสม กับการใช้สอย สีที่ให้ ความรู้สึกเย็นสบาย  ได้แก่ สีฟ้า ม่วงอ่อน ถ้าให้รู้สึกอบอุ่น ต้องใช้ โทนสีร้อน ได้แก่ สีส้มอ่อน เป็นต้น การใช้ดอกไม้ หรือต้นไม้ ตกแต่งบ้าน ก็จะทำให้ เกิดความสดชื่น สวยงามอีกด้วย
 • ความประหยัดและช่วยอนุรักษ์พลังงานธรรมชาติ
  การจัด ตกแต่งบ้าน ต้องคำนึง ถึงความประหยัด โดยจะ ต้องให้เกิด ความประหยัด ทั้งเวลา แรงงาน และเงิน
 • ตอบสนองต่อความต้องการ และกิจกรรมของสมาชิกในครอบครัว
  เช่น มีที่นั่งอ่านหนังสือ หรือทำงานอดิเรก
การจัดตกแต่งห้องต่างๆภายในบ้าน

การออกแบบภายในบ้าน จะก่อให้บ้าน มีความสวยงาม น่าอยู่ เพิ่มมากขึ้น การออกแบบตกแต่งบ้าน มีหลายแบบ เช่น การออกแบบแผนผังห้องต่างๆ การทาสี การตกแต่ง ด้วยภาพ หรือของตกแต่งอื่นๆ รวมถึง การเลือกใช้ เครื่องเรือนให้มีขนาด สี และความพอดี ของแต่ละห้อง

การจัดตกแต่งห้องนอน
ห้องนอน
การจัดตกแต่ง ห้องนอน ซึ่งเป็น ห้องที่ ใช้เป็น ที่พักผ่อน และทำกิจกรรม ส่วนตัว จึงจำเป็น ต้องจัดตกแต่ง ให้ตรงกับ ความต้องการ ของเจ้าของห้อง โดยคำนึงถึง หลักสำคัญดังนี้

หลักการจัดห้องนอน
– จัดห้อง ให้มี อากาศ ปลอดโปร่ง ถ่ายเท ได้สะดวก ไม่นำ เครื่องเรือน ไปตั้ง บังทางลม และต้อง มีแสงสว่าง ส่องเข้าไปในห้อง เนื่องจาก แสงสว่าง ช่วยให้ห้อง สะอาด ไม่อับชื้น และควรมีม่าน เพื่อบังสายตา เมื่อต้องการ ความเป็นส่วนตัว
– จัดให้มี ความสะดวกสบาย โดยจัดวาง เครื่องเรือน ให้เหมาะสม ไม่ควรจะ วางเตียง ชิดผนัง เพราะจะทำให้ เกิดความไม่สะดวก ในการ เปลี่ยนผ้าปูที่นอน หรือในการ ทำความสะอาด
– จัดห้องให้ดูสวยงาม สบายตา โดยสามารถ ตกแต่ง ด้วยแจกัน ดอกไม้ และภาพทิวทัศน์ นอกจากนี้ การเลือกผ้าม่าน ปลอกหมอน ผ้าปูที่นอน ที่เข้าชุดกัน ก็จะทำให้ ห้องนอน สวยงาม มากขึ้น

การจัดตกแต่งห้องครัว

ห้องครัว
เป็นห้อง สำหรับทุกคน ในครอบครัว จึงเป็นห้อง ที่ต้องการ ความสะอาด เป็นอย่างมาก ห้องครัว ที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ จะช่วย ทำให้ สุขภาพ ของสมาชิก ในครอบครัว ดีไปด้วย ห้องครัว ก็เป็นอีกห้องหนึ่ง ที่ต้องให้ อากาศถ่ายเท ได้สะดวก

หลักการจัดตกแต่งห้องครัว
– จัดวางอุปกรณ์ ให้สะดวก ต่อการใช้งาน ควรจะมีตู้ สำหรับใส่ของ ภาชนะ มีฝาปิด ให้มิดชิด เพื่อป้องกัน ฝุ่นละออง และควรจัดเก็บ ให้เป็นหมวดหมู่
– ควรจัดวาง ให้สวยงาม เป็นระเบียบ เรียบร้อย การนำผัก ผลไม้ หรืออาหาร มาตกแต่ง ให้เกิด ความสวยงาม ยิ่งขึ้น จัดหาผ้าปูโต๊ะ ที่มี ลวดลาย สวยงาม ปูโต๊ะ  เพื่อเพิ่มสีสัน ในห้องครัว

การจัดตกแต่งห้องน้ำ
ห้องน้ำ
เป็นห้อง ที่มีความสำคัญ มากที่สุด ภายในบ้าน เพราะเป็นห้อง ที่ทุกคน ต้องใช้ทุกวัน ดังนั้น ทุกคนภายในบ้าน ควรต้องเอาใจใส่ ในการดูแล รักษา รวมทั้งตกแต่งห้องน้ำ ให้สวยงาม

หลักการจัดตกแต่งห้องน้ำ
– จัดให้มีสุขภัณฑ์ที่สะอาด และมีเครื่องอำนวยความสะดวกอื่นๆ มีกระจกเงาที่วางของใช้ เช่น แปรงสีฟัน สบู่ ควรรักษาความสะอาดไม่ให้มีกลิ่น และเปรอะเปื้อน
– จัดแบ่งพื้นที่การทำกิจกรรมให้เหมาะสม เป็นสัดส่วน เพราะบ้านในปัจจุบันนิยมสร้างให้ส่วนที่เป็นห้องสุขาและห้องอาบน้ำอยู่ในห้องเดียวกัน ดังนั้นจึงควรจัดสัดส่วนที่อยู่ด้านนอกเป็นที่วางโถส้วม และด้านในเป็นที่อาบน้ำ
– จัดให้เกิดความสวยงาม สดชื่น เช่นนำต้นไม้เข้าไปตกแต่งในห้องน้ำ นอกจากนี้การปรับแต่งให้มีช่องระบายอากาศช่วยไม่ให้ห้องน้ำมีกลิ่น สีที่ใช้ในห้องน้ำควรมีสีอ่อน เย็นสบายตา เช่น สีเขียวอ่อน สีเหลืองอ่อน สีฟ้าอ่อน

การจักตกแต่งห้องรับแขก

หลักการจัดตกแต่งห้องรับแขก
– จัดวางเครื่องเรือน ให้สะดวก ต่อการดู รักษา ทำความสะอาด และสะดวกในการทำกิจกรรม ขนาดของเครื่องเรือน ต้องมีความพอดี กับห้อง และจัดวางให้เป็นระเบียบ
– จัดให้ดูสวยงาม

Leave a Reply