นักสืบที่ดี ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร​?

นักสืบที่ดี ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร​?

นักสืบที่ดี

นักสืบที่ดี ต้องมีคุณสมบัติ อย่างไรบ้าง ?

– นักสืบ ต้องมีความกล้า ในการตัดสินใจ 

จะต้องมีการวิเคราะห์ และประมิน เหตุการณ์ อย่างรอบคอบ ต้องไม่ใจร้อน การเร่งรีบเกินไป ในการปฏิบัติภารกิจ การสะกดรอย ติดตามเป้าหมาย อย่างกระชั้นชิด มากเกินไป ก็อาจจะ ทำให้เป้าหมาย รู้ตัวได้  ซึ่งอาจจะ ทำให้เกิดอันตราย ต่อตัวนักสืบเอง หรือผู้ว่าจ้าง ก็ได้

– นักสืบ ต้องมีความอดทน 

ความอดทน เป็นสิ่งที่ดี เป็นสิ่งที่ นักสืบ ถูกสอน มาตลอด แต่การรอคอยนั้น ควรมีการ กำหนดเวลาด้วย คือ ถ้าเห็นว่า เหตุการณ์ ดูเงียบ จนเกินไป หรือเฝ้ารอเป้าหมาย นานเกินไป เป้าหมาย ไม่เคลื่อนไหวเลย

นักสืบ ก็ต้อง หาทาง ตรวจสอบ ว่ามีเหตุการณ์ ผิดปกติ เกิดขึ้น กับเป้าหมาย หรือไม่ หรือเป้าหมาย อาจจะ แอบหนี ไปได้ ดังนั้น นักสืบที่ดี ควรต้องมีการ ตรวจสอบเป้าหมาย เป็นระยะ ไม่ใช่ การอดทนรอเวลา เพียงอย่างเดียว

– นักสืบต้องพูดความจริง

การพูดความจริง เป็นคุณสมบัติ อีกข้อหนึ่ง ที่สำคัญมาก ในการเป็นนักสืบ การปฏิบัติงานนั้น ต้องมีการทำงานเป็นทีม ภายในทีมงาน แต่ละคน จะต้องไม่มี การโกหกกัน ต้องพูดความจริงต่อกัน

เพราะถ้า โกหก ต่อกัน อาจจะทำให้ ภารกิจล้มเหลว หรืออาจจะ เกิดอันตราย ต่อตัวนักสืบได้

 

นักสืบที่ดี

 

– นักสืบ ต้องมีการประเมิน ความน่าเชื่อถือ ของแหล่งข่าว

ส่วนมาก นักสืบ ต้องมีการหาข่าว จากแหล่งข่าว แหล่งข่าว จึงมีสำคัญ ต่องานนักสืบ นักสืบ มีหน้าที่ ในการพิสูจน์ ความจริง ในภารกิจ ที่ได้รับ นับสืบ จึงต้อง มีการคิดวิเคราะห์ ว่าข้อมูล ที่ได้มา มีความถูกต้อง แม่นยำ มากน้อยแค่ไหน

– นักสืบ จะต้องปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความไม่ประมาท

จะต้อง ปฏิบัติหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย ด้วยความระมัดระวัง มีสติ อยู่ตลอดเวลา อย่าคิดว่า เป็นงานที่ง่าย เพราะถ้า เป็นงานที่ง่าย ผู้จ้าง คงจะไม่เสียเงิน จ้างนักสืบ อย่างแน่นอน

ดังนั้น เมื่อนักสืบ ได้รับมอบหมายภารกิจมาแล้ว ต้องปฏิบัติ ด้วยความรอบคอบ เสมอ ไม่ว่า งานจะยาก หรือง่ายแค่ไหน เพราะนักสืบ เป็นงานที่ ต้องสืบหาข้อมูล ความจริง จากสิ่งที่ เป้าหมาย ต้องการปกปิด อยู่แล้ว

– นักสืบ จะต้องไม่ทำตัว ให้เป็นจุดสนใจใคร 

จะต้อง มีการปรับตัว ให้เข้ากับ สภาพแวดล้อม ต้องทำตัว ให้เป็นธรรมดา ที่สุด ไม่โดดเด่น ในระหว่างการปฏิบัติงาน นักสืบ อาจจะ ต้องมีการ ปกปิด หรือพรางตัว

– นักสืบ ต้องทำความรู้จักเป้าหมาย ให้ดีที่สุด ก่อนลงมือปฏิบัติงาน

เมื่อได้รับ ภารกิจแล้ว จะต้องหาข้อมูล เกี่ยวกับ เป้าหมาย ให้ได้มากที่สุด โดยถ้า เป็นงาน สะกดรอยติดตาม หรือการสืบชู้สาว ก็จะต้อง หาข้อมูล เกี่ยวกับเป้าหมาย

เช่น เป้าหมายเป็นใคร มีนิสัยยังไง ทำงานอะไร มีกิจวัตรประจำวันอย่างไร ชอบไปเที่ยวที่ไหน เมื่อได้ข้อมูลมาแล้ว นักสืบ ต้องเอาข้อมูล มาวางแผล ในการทำงานต่อ

– นักสืบ ต้องรายงายความคืบหน้า ของภารกิจ ให้ผู้จ้าง เป็นระยะ

นักสืบที่ดี ต้องเป็น ผู้ประสานที่ดีด้วย สิ่งที่จำเป็น สำหรับนักสืบ ก็คือ การติดต่อ ประสานงาน แลกเปลี่ยนข้อมูล กับผู้ว่าจ้าง เป็นระยะ การที่นักสืบ รายงาน ความคืบหน้า ของงาน ให้ผู้ว่าจ้าง ทราบเป็นระยะ

นอกจาก จะทำให้ ผู้จ้าง เกิดความสบายใจ รู้สึกว่า ไม่ได้ทอดทิ้ง และได้รับรู้ ความคืบหน้า ของงานตลอด ยังทำให้ นักสืบ ได้รู้ข้อมูล ข่าวสาร เพิ่มเติม จากผู้จ้าง ได้อีกด้วย

– นักสืบ ต้องใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ให้เกิดประโยชน์

นักสืบ จะต้องไม่เป็น คนที่ใช้ เทคโนโลยีไม่เป็น เพราะใน ปัจจุบันนี้ เทคโนโลยี ได้มีการพัฒนา วิวัฒนาการ ให้ทันสมัย มากขึ้น กว่าเดิม ในทุก ๆ วัน นักสืบ ต้องมีการเรียนรู้ ที่จะใช้ ประโยชน์ จากเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อให้งาน ประสบความสำเร็จ ได้ง่ายขึ้น

– นักสืบ จะต้องรักษาความลับ ของผู้จ้าง ไปตลอด

เมื่อมีการ ติดต่อ จ้างงาน ให้นักสืบ สืบเรื่องใดแล้ว ข้อควรปฏิบัติ ที่นักสืบ ต้องทำอย่างที่สุด ก็คือ การรักษาความลับ ของผู้จ้าง ไม่ว่าจะ มีการจ้างเกิดขึ้นหรือไม่ หรือเป็นเพียงขั้นตอน การสอบถามก็ตาม

นักสืบ ต้องรักษาความลับ ตั้งแต่ต้น และเมื่อภารกิจ สิ้นสุด นักสืบ ก็จะต้อง รักษาความลับนั้น ตลอดไป ต้องไม่มี การนำมาเผยแพร่ ให้แก่บุคคลอื่น ให้ทราบ ไม่ว่าจะเป็น คนในครอบครัวก็ตาม

– นักสืบ ต้องเป็นคนช่างสังเกต จดจำ และมีไหวพริบ 

ในการปฏิบัติงาน ของนักสืบ บ่อยครั้ง ที่นักสืบ จะต้อง ไปทำงาน ในสถานที่ ที่ไม่เคยไป มาก่อน หรือต้อง ติดตาม สะกดรอย เป้าหมาย ที่ไม่เคย พบตัวจริง มาก่อน เห็นแต่ในรูปถ่าย

นักสืบ จะต้อง ใช้ทักษะ ในการสังเกต จดจำ ลักษณะทั่วไป รวมไปถึง ท่าทางการเดิน สำเนียงการพูด ลักษณะพิเศษ เฉพาะตัว

 

จ้างนักสืบ ได้ที่ bangkok private investigator

Leave a Reply