เชียงใหม่ ออกคำสั่งปิดสถานที่เสี่ยงเป็นการชั่วคราว เพิ่มอีก 2 แห่ง

เชียงใหม่ ออกคำสั่งปิดสถานที่เ…

Read More